ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Παύλος Κρεμμύδας

Παύλος Κρεμμύδας

Υπ. Λειτουργίας Ποδοσφαιρικού Τμήματος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Καλλιόπη Αναστασοπούλου

Καλλιόπη Αναστασοπούλου

Υπ. Εμπορικού Τμήματος

Χαράλαμπος Παπακωνσταντίνου

Χαράλαμπος Παπακωνσταντίνου

Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας